Arbeidsledige i Nordhordland i juli

Arbeidsledigheten i Nordhordland er på 3,6 %, same nivå som  for Hordaland. Ledigheten har auka sidan mai og er no på nivået som var i  januar.

Les meir om dette i vedlegget her.

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!