Arbeidsledige i Nordhordland i juli

Arbeidsledigheten i Nordhordland er på 3,6 %, same nivå som  for Hordaland. Ledigheten har auka sidan mai og er no på nivået som var i  januar.

Les meir om dette i vedlegget her.