Arbeidsledigheten i 2017 er redusert

Arbeidsledigheten er redusert i 2017.

I Nordhordland er den no på 2,7 %, på same nivå som for for landet totalt. 

Arbeidsledigheten har ikkje vore så låg i perioden frå 01.01.2015. Nordhordland har også lågare arbeidsledighet enn gjennomsnittet for   Hordaland.

2017 Arbeidsledige i Nordhordland - årsrapport.pdf

Tips ein ven Skriv ut