Arbeidsledigheten går ytterlegare ned

Arbeidsledigheten går ytterlegare ned.

I Nordhordland er den no på 2,2 %, litt lågare enn for landet totalt (2,3). 

Arbeidsledigheten har ikkje vore så låg i perioden frå 01.01.2015. Nordhordland har også lågare arbeidsledighet enn gjennomsnittet for   Hordaland. 2017 Arbeidsledige i Nordhordland oppdateres.pdf

Tips ein ven Skriv ut