Norge får MAB-komite

Klima- og miljødepartementet oppnevnte i 2015 ein nasjonal komite som skal bistå i gjennomføringa av UNESCO-programmet «Man and the Biosphere» (MAB) i Norge. Den norske UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland, er eit av komitemedlemmene.

– Eg er glad for at vi med dette kan starte arbeidet med Man And the Biosphere i Norge. Eg veit at noken kommuaer har konkrete planer om å søke om MAB-status. For meg betyr slike lokale initiativ at vi får enda fliere verktøy i prosessen for et grønt skifte i Norge, og eg gleder meg til å sjå konkrete resultat, seier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Pr. i dag finnes det 651 biosfære-områder i 120 land. Norge har ingen område med MAB-status. Programmet representerer ikkje mer vern av nye områder, men skal være eit reiskap for lokalbefolkning, beslutningstakerar, næringsliv og forskingsmiljø til å saman jobbe for ei bærekraftig utvikling og miljøvenlege løysinger.

Leier for Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland, meiner det er svært viktig at Man And the Biosphere kommer på plass og i Norge:

– Eg vil gje honnør til klima- og miljøministeren som tar programmet på alvor. Eg ser fram til å gå i gang med det viktige arbeidet, sier Aasland

Les saken på Regjeringa og Unesco Norge sine sider.

 

Tips ein ven Skriv ut