Regionrådet har levert Høyringsfråsegn til «Regional utviklingsplan 2019 - 2035 for Helse Vest RHF»