Digital fagsamling 13. april 2021

Tema: Jordmassar som ressurs

Tema for dagen:

  • Erfaringar og gode døme frå  Nordhordland
  • Kva kjenneteiknar ein god plan for anlegg av drift av jordtipp?
  • Kort om verktøykassa
  • Drøftingsrunde


Målgruppe:
Tilsette i kommunar på Vestlandet med saksansvar innan plan, landbruk og byggjesak.


Påmelding:
Gratis deltaking og maks 30 deltakarar. Send namn og e-postadresse til tonje@nordhordland.net innan 9. april.


Me ber om at ein i forkant av samlinga:

 

Invitasjon digital samling 13. april 2021.PNG

Fagsamlinga er arrangert av landbrukskontoret i Alver, Austrheim, Fedje og Modalen, og er eit tiltak i samarbeidsprosjektet «Jordmassar: frå problem til ressurs».