Etablerarhjelp

Region Nordhordland ønskjer folk med idear og pågangsmot til å starte nye verksemder hjarteleg velkommen!

 

Er du ein gründer med ein god forretningside, håpar vi du tek kontakt med oss. Region Nordhordland (Nordhordland Utviklingsselskap IKS) har som føremål å vidareutvikle regionen næringsmessig, sosialt og kulturelt. Rettleiing og oppfølging av etablerarar og næringsdrivande er difor ein viktig del av arbeidet vårt.

Vi har eit bredt spekter av tilbod som du er velkommen til å nytte deg av:

 

Etablerarrettleiing:

Du er velkommen til å tinge tid for å kunne diskutere forretningsplanane dine med oss. Vi har god kunnskap om det å skulle starte og drive eiga verksemd og vil gjerne hjelpe deg med sakar du måtte trenge informasjon om i utviklinga av planane dine. Om du skal starte ny verksemd eller om du treng hjelp til vekst og vidareutvikling, kan vi vere med og vise veg. Vi vil vere støttespelar og samtalepartnar for deg og vise deg veg inn i rettleiarapparatet som elles finst i regionen og i fylket vårt.

Alle som har planar om å starte, eller har starta, eiga verksemd i Nordhordland er velkomne til etablerarsamtale. Tilbodet er gratis.

 

Kurs:

Grunnkurs i etablering er kurs over 12 timar som vert arrangert vår og haus. Ulike temakurs vert arrangert både for gründarar og næringslivet generellt.

Kursa vert annonsert.

 

Temasamlingar:

Vi tilbyr deg ein møteplass for nettverksbygging, sosialt samvær og temakvelder i lag med likesinna.

Dette vert annonsert. Kom gjerne med ønskjer om tema.

 

Har du spørsmål eller ønskjer meir informasjon, ta kontakt med:

Kari Evensen Natland, Næringskonsulent - tlf.: 48 07 09 72  - e-post:  kari@nordhordland.net

Tips ein ven Skriv ut