etablerersenteret-3507-dxo (2) – Kopi

Etablerarkurs i Nordhordland, hausten 2018

I veke 37 vert det 3 ulike etablerarkurs i Nordhordland, 4 dager til ende! Du kan ta eitt av kursa eller få med deg alt ved å kjøpe ein kurspakke.

Nordhordland Utviklingsselskap, saman med Etablerersenteret og Nordhordland Næringshage, arrangerar følgjande kurs:

1-2-3 Etablering
Treng du starthjelp for å etablere eiga verksemd?

 • Kva skal til for å starte eiga verksemd.
 • Selskapsform, personlege rettar og risiko
 • Kva skal verksemda heite?
 • Skatt og Økonomi

Tid:     Tysdag 11. september kl. 13.00 - 16.00
Stad:   NUI sine lokaler i Kvassnesvegen 23, 3 etg. (same bygg som Rema 1000 og Fagmøbler)
Pris:     kr. 300,-

Påmelding og meir informasjon

 

Etablerarkurs
Dette er eit grunnkurs i kva som skal til for å etablerer eiga verksemd og som går meir i dybden på kva problemstillingar du vil møte som sjølvstendig næringsdrivande.

 • Forretningsplanlegging
 • Idé, marknad og økonomi i forretningsplanen
 • Problemstillingar som sjølvstendig næringsdrivande

Tid:     Onsdag 12. og Torsdag 13.september kl. 09.00 - 15.00
Stad:   NUI sine lokaler i Kvassnesvegen 23, 3 etg. (same bygg som Rema 1000 og Fagmøbler)
Pris:    kr. 800,-

Påmelding og meir informasjon

 

Økonomi Illustrator
Spel deg til økonomiforståing med brettspelet "Økonomi Illustrator"! Spelet tek deg gjennom økonomiske faser i etableringa av verksemda. Ingen forkunnskap i økonomi er naudsynt.

 • Lær å setje opp eit balanserekneskap
 • Lær å setje opp eit resultatrekneskap
 • Bruk av nøkkeltal og styringsdata
 • Økonomiske samanhengar i ei verksemd

Tid:     Fredag 14. september kl. 09.00 - 16.00
Stad:   NUI sine lokaler i Kvassnesvegen 23, 3 etg. (same bygg som Rema 1000 og Fagmøbler)
Pris:    kr. 700,-

Påmelding og meir informasjon

 

A-B-C Etablering (kurspakke)
Kurspakken som gjev den aller beste starten for deg og verksemda di, og naudsynt påfyll for deg som allereie har starta eiga verksemd.

Tid:     11. - 14. september 
Stad:   NUI sine lokaler i Kvassnesvegen 23, 3 etg. (same bygg som Rema 1000 og Fagmøbler)
Pris:    kr. 1 300,-

Påmelding og meir informasjon