Første spadetak Nordhordlandspakken er utført!

Då er ein endeleg i gong fysisk med fyrste prosjekt i Nordhordlandspakken, og det er prosjekt 4 b i pakken som er undergang Holme, og som er eit trafikksikkerheitsprosjekt. Dette vart markert med ei enkel markering for «første spadetak» i Nordhordlandspakken for markera at me no er i gong med arbeidet. Ordførarane Karstein Totland, Astrid Aarhus Byrknes, Jon Askeland og Øyvind Oddekalv var tilstede ved markeringa, og sidan prosjektet ligg i Meland kommune så var det ordførar Øyvind Oddekalv som på vegne av Regionrådet i Nordhordland fekk æra av å halde tale og sitja bak stikka i gravemaskina.

Les talen til ordførar i Meland kommune og medlem i kontaktutvalet Øyvind Oddekalv her: Første spadetak Nordhordlandspakken.pdf

Les meir om Nordhordlandspakken her: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/nordhordlandspakken

Tre ordførarar under markeringa.jpg

Prosjektleiar Håvard Dyrkolbotn.jpg

Oddekalv i gravemaskina.jpg