Folketalet aukar i Nordhordland første halvår

Folketalet i Nordhordland har auka med 309 stk i første halvår.

Veksten i folketalet i Nordhorldand er noko større enn i Hordaland og i landet totalt.

Veksten er fordelt med 1/3 på fødselsoverskott og 2/3 på netto innflytting.
Meland har framleis ein høg auke i folketalet.

Folketalet 30.06.16

         

 

Folketalet 1. januar

Fødsels-overskot

Netto-innflytting inkl. inn- og utvandring

Folkevekst

Folketalet ved utgangen av kvartalet

Folkevekst i %

1252 Modalen

               381

               (2)

                2

               -  

               381

0,0 %

1253 Osterøy

            7 957

              25

              20

              45

            8 002

0,6 %

1256 Meland

            7 812

              55

              79

             134

            7 946

1,7 %

1260 Radøy

            5 077

               -  

              14

              14

            5 091

0,3 %

1263 Lindås

          15 607

              25

              53

              78

          15 685

0,5 %

1264 Austrheim

            2 858

              12

              24

              36

            2 894

1,3 %

1265 Fedje

               576

                1

              10

              11

               587

1,9 %

1266 Masfjorden

            1 701

               (8)

                7

               (1)

            1 700

-0,1 %

1411 Gulen

            2 370

               (3)

               (5)

               (8)

            2 362

-0,3 %

Nordhordland

          44 339

             105

             204

             309

          44 648

0,7 %

12 Hordaland

         516 497

          1 310

             547

          1 857

        518 354

0,4 %

Landet

      5 213 985

          9 791

        13 050

        22 841

      5 236 826

0,4 %