Program 02

Helsepolitisk møte: Nå forsvinner fastlegen din - vil noen gripe inn?

Hordaland legeforening, Region Nordhordland, ALU Bergen og ALIS-VEST inviterer politikere fra alle parti i Vestland/Hordaland til å delta i debatten.

Vi tar debatten og inviterer deg herved til helsepolitisk møte om fastlegeordningen torsdag 2. september kl 19.00-21.00 i Terminus Hall i Bergen.

 

Møtet blir også tilgjengelig digitalt!

Program og informasjon om påmelding finn du på https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/hordaland/aktuelt/2021/helsepolitisk-mote-2.9.2021/

 

Påmelding til: hordalandlf@gmail.com innan 30. august.