Høyringsuttale: Utviklingsplan for Vestland 2020 - 2024

Vestland fylkeskommune har sendt ut Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 til høyring og offentleg ettersyn. 

 

Les Regionrådet Nordhordland sin høyringsuttale her: Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - Høyringsuttale frå Regionrådet Norhordland.pdf