nordhbroen_cropped_1151x597

Innspel til Nasjonal transportplan 2022 - 2033

Regionrådet har levert innspel til Nasjonal transportplan 2022-2033. Ny veg mellom Vågsbotn og Klauvaneset er fyrste prioritet, og må koma i gong så fort som mogeleg.

Regionrådet i Nordhordland står samla bak innspela til arbeidet med NTP 2022 - 2033.
Les innspela sendt til Vestland fylkeskommune her: 
Innspel til NTP 2022-2033 til Vestland fylkeskommune 02.04.2020.pdf

Innspela er dei same som Regionrådet leverte til rulleringa av gjeldande NTP, og som Regionrådet samla har jobba for i årevis.

Ein kan lese meir om arbeidet med NTP på regjeringa.no.