Jaaaa! Nordhordland er Norge sitt første UNESCO Biosfæreområde

Utnemninga skjedde i Paris i dag, onsdag 19. juni

Flagga vaia høgt i salen og det var stor jubel og glede i Paris då vi endeleg fekk utnemninga! 

Jarle Skeidsvoll, leiar i styringsgruppa for biosfæreprosjektet, heldt tale like etter at utnemninga var eit faktum. Han uttrykte stor glede for at Nordhordland - etter mange år med målretta arbeid no er tilldelt status som UNESCO biosfæreområde - det første i Norge. "Dagen i dag markerer eit nytt kapittel i arbeidet for å forma ei berekraftig framtid for Norhordland - for naturen og for folket som lever her. I dag skal me feira. I morgon skal saman - på tvers av samfunnet - arbeida mot dette."

Vi sendte live frå utnemninga på facebooksida vår, så du kan sjå der korleis det var her!

Vi har også sendt ut ei pressemelding som du kan lese her.
flagg (2).jpg