Bente Semmingsen Fivesdal_Marie på Gavelen_Krossøy i Austrheim

Klimakonferanse 15. mars i Dampen, Knarvik

Frå Paris til Padøy

Korleis skal vi i Nordhordland takle klimautfordringane og vere med å nå klimamåla? Ver med på spennande og lærerik konferanse. Du kan framleis melde deg på fram til måndag 13. mars.

Her finn du programmet: Klimakonferanse Nordhordland 15mars 2017.pdf 

Meld deg på til kari@nordhordland.net