Kommuneøkonomien og ressursbruken i Nordhordland

Det er store forskjellar i kommuneøkonomien i Nordhordland. Det gjer også at ressursbruken vert ganske forskjellig. Det bør kommunane vere klar over og ein bør også vere bevist eiga utvikling i økonomi og ressursbruk. Det er også sett på korleis kommunane kjem ut i kommunebarometeret og i NHO sitt kommune NM. Les mer om dette i notatet -  Nordhordland - kommuneøkonomi 2015.pdf