Kurs for bønder og entreprenørar!

Torsdag 3. mars vert der arrangert kurs i handtering av jordmassar

Kursinvitasjon 3. mars.jpg