IMG_4156

Intensjonsavtale Nordhordland kommune - underskriven

Intensjonsavtale Nordhordland kommune vart underskriven på møte i forhandlingsutvalet i dag 1. mars.

Intensjonsavtale Nordhordland kommune 01.03.2016.pdf

Til møte fekk også forhandlingsutvalet ein hilsen frå Kommunal-  og Moderninseringsminister Jan Tore Sanner.
2016 03 01 Helsing frå kommunalministeren.pdf
Etter dette vil avtalen gå til høyring i kvar einskild kommune.

 

26. februar 2016

Møter i forhandlingsutvalet

Her er oversikt over møtene i forhandlingsutvalet

Forhandlingsutvalet består av 3 politikarar og rådmann frå kvar kommune. Det er satt opp følgjande møteplan:
9. februar, 16. februar, 23. februar og 1. mars.
Målet er å ha forhandla fram ein intensjonsavtale for Nordhordland kommune. Denne skal ut på høyring i kvar einskild kommune.

12. februar 2016

Innleiing

Her ligg ein oversikt over møta i forhanldingsutvalet med innkalling, referat og sakspapir.

 

11. desember 2015