Møter i forhandlingsutvalet

Her er oversikt over møtene i forhandlingsutvalet

Forhandlingsutvalet består av 3 politikarar og rådmann frå kvar kommune. Det er satt opp følgjande møteplan:
9. februar, 16. februar, 23. februar og 1. mars.
Målet er å ha forhandla fram ein intensjonsavtale for Nordhordland kommune. Denne skal ut på høyring i kvar einskild kommune.