Forstudie om Nordhordland som UNESCO Biosfæreområde

I februar 2015, sendte vi inn ein prekvalifiseringssøknad til den norske MAB-komiteen. Komiteen var akkurat då signalisert at den skulle opprettast, og medlem kom på plass og var publisert i mai. Komiteen har hatt eit møte, og vi har fått signal om at dei skal handsame vår søknad i mai 2016. Du kan lese søknaden, som er skrive etter UNESCO sin mal for slike søknader, her.

 

Ordførarande i dei ti kommunane signerte prekvalifiseringssøknaden i januar 2015Signering av forprosjektsøknad_809x539.jpg