Rapport frå Studietur til California

Bønder i Storbyen!

Les Maja Riise sitt reisebrev frå studieturen til USA: 

I begynnelsen av mars i år reiste det en gruppe fra Universitetet i Bergen og to representanter fra Nordhordland til USAs vestkyst.
Formålet med turen var å se på forskjeller og likheter i dagens landbrukssystem og er en del av et forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Berkeley Universitetet i California hvor man bl.a skal se på matsystem og bærekraftighet i ulike landbrukstyper .

 

Fra en vestkyst til en annen
Studietur Berkley 2.JPGFrå Norge reiste Laila Bjørge (bonde og landbrukssjef i Modalen og Meland kommuner), Maya Riise (bonde og prosjektmedarbeidar i Bondens Marked, Margit Reiersen (masterstudent ved Universitetet i Bergen), Amy Eycott (spesialist på beitesystemer ved Universitetet Nord) og Inger Måren (prosjektleiar og UNESCO Chair ved Universitetet i Bergen)

For fremtiden er utfordringene mye de samme og løsningene like så
Vi landet i San Francisco og etter 3 timer på flyplassen i passkontroll og noe trøtte etter en lang reise ble vi møtt av en fantastisk trivelig dame, Robin Marsh, leder for prosjektet på amerikansk side.
Hun viste oss en enorm gjestfrihet, tok oss med på sightseeing, lokale Bondens marked og sørget for et knirkefritt oppholdFarmers Market.JPG


Vi deltok på en innholdsrik workshop med to dager på Universitetets campus hvor alle hadde presentasjoner og vi lærte mye om hverandre og utfordringene vi møter i dag. Noen hovedpunkter var:  Endringer i klima, generasjonsskifte, offentlige støtte- og tilskuddssystem, jordvern, bærekraftighet, -Både økonomisk og biologisk med flere
Vi brukte to dager på ekskursjon til gårder og ressurspersoner i California som alle driver med det de kalte for “diversified farming”, altså et slags allsidig regenerativt landbruk hvor de hadde fokus på jordhelse og jordkultur, og hvordan de kunne bruke biologisk mangfold og systematiske måter å drive på som gjorde at de ikke utarmet jorden, og ikke trengte å bruke like mye vannressurser, sprøytemidler eller kunstgjødsel. Dette hadde de gode resultater med, både i større og mindre skala. De fremsto som mer motstandsdyktig mot klimaendringer og de hadde god økonomisk bærekraftighet i driften.

Det var en lærerik workshop og meget inspirerende!
Mye èr ulikt mellom Nordhordland og California, men mye er også likt. Det virker som måten vi må tenke på fremover, hvordan vi skal løse klimautforinger, utfordringer med jordvern og generasjonskifte bunner mye i de samme årsakene og de samme løsningene.


Neste steg
Jeg personlig sitter igjen med følelsen av at mye koker ned til god agronomi ift motstandsdyktigheten mot klimaendringer og bærekraftig forvaltning av jordressursene våre. -Om man er i USA eller i Nordhordland, om man har mye eller lite nedbør, om man har myrjord eller sandjord.

Når man ser de enorme områdene den enkelte bonden forvalter i California, så var det en glede å komme hjem til “vesle” Nordhordland og se våre klassiske vestlandsbruk. Det hele virket med en gang mer overskuelig og fremtiden så lysere ut i mine øyne.

Vi har mye å lære av hverandre, både her lokalt bonde- til bonde og mellom California og Nordhordland
I juni kommer representantene fra Berkeley Universitetet i California til Nordhordland for å få eit innblikk i norske landbruksmodeller for bærekraftig utvikling og omstilling
Det kommer til å bli veldig spennende og vi gleder oss veldig til å delta og bidra til å vise frem landbruket i Nordhordland Biosfæreområde.

Laila og Maja i California.JPGTusen takk til Universitetet i Bergen, Berkeley universitetet i California og Prosjektet Nordhordland Biosfæreområde for muligheten til å være med på dette prosjektet.
Det har vært en opplevelse!

-Maya Riise, bonde på Nordre Solend Gård, Radøy
 

 

 

På bildet her: Laila Bjørge og Maja Riise ved University of Berkley.