U-864

U-864

Regionrådet har bedt om møte med statsminister Erna Solberg og samferdsleminister Knut Arild Hareide

Målet for møtet er at det vert sett av midlar til å få det norske fagmiljøet innan subseaoperasjonar til å vurdera alternativ til tildekking av U-864 ved Fedje.

Regionrådet meiner det no må gjerast alt ein kan for å finna ei fornuftig løysing på spørsmålet om heving av U-864. Regionrådet i Nordhordland saman med fylkesordførar i Vestland
Jon Askeland ber derfor om eit snarleg møte med statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Knut Arild Hareide og leiar av Hordalandsbenken Ove Trellevik der dei kan få høve til presentera løysing og drøfta den.

Les heile brevet frå Regionrådet her: Brev til statsminister om møte om U-864.pdf