Skatteinntektene - aukar mindre i Nordhordland enn i landet

Skatteinntektene aukar med 4 %. i kommunane  i 2017 til og med oktober. Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane ligg under veksten som er for landet totalt.

Skatteinntektene aukar med 4 %. i kommunane  i 2017 til og med oktober Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane ligg under veksten som er for landet totalt. Det er nok eit resultat av at arbeidsledigheten har vore høgare her enn i resten av landet og at deler av næringslivet slit med dårlegare resultat.

Skatteinntekter okt 2017.pdf

Tips ein ven Skriv ut