Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

RNH er no ferdig bygd. Det gjenstår litt mindre arbeid, men alle leigetakarane har flytta inn. 

Sjå her for oppdaterte bilete av framdrifta. 

Dronefilmane er tatt av Altifilm AS.

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!