Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

RNH er no ferdig bygd. Det gjenstår litt mindre arbeid, men alle leigetakarane har flytta inn. 

Sjå her for oppdaterte bilete av framdrifta. 

Dronefilmane er tatt av Altifilm AS.