Stillingsutlysing: Driftsleiar til Region Nordhordland Helsehus!

Som driftsleiar vil ein få ansvar for drift og veldikehald av bygget, herunder tekniske anlegg med tilhøyrande serviceavtalar, og andre avtalar som regulerer drifta av bygget. 

Les meir om stillinga her!

Spørsmål om stillinga? Ta gjerne kontakt med dagleg leiar og prosjektleiar for Region Nordhordland Helsehus, Rune Heradstveit: mobil 907 53 459 eller e-post rune@nordhordland.net.

Søknadsfrist er 23. september 2019 og skal sendast til rune@nordhordland.net. 

 

Bilde1 - helsehuset.jpg