Vidsyn 180919 Kari Evensen Natland

Strategi for Nordhordland Biosfæreområde

Velkommen til Idémyldring og verkstad

Lurar du på kva Nordhordland biosfæreområde eigentleg er, og kva det kan bety for din region? Kva er viktig for å sikre ei god berekraftig utvikling i biosfæreområdet? No startar prosessen med å utforme Nordhordland Biosfæreområde sine strategiar for arbeidet framover og du er invitert til å delta!

Møta er opne for alle: lag/organisasjonar, eldsjeler, landbruk, næringsliv, verksemder, kommunane, politikarar, engasjerte innbyggjarar.
Om datoen som er satt opp for din heimkommune ikkje passar, er du hjarteleg velkommen til å komme på eit av dei andre møta.

Det er viktig med påmelding, sånn at vi veit kor mykje kaffi vi skal ha klar! Om du ikkje har høve til å vere med på eit møte, men har gode innspel eller ein god idé, kan du sende det inn her.

 

Dato   Kommune Stad Tidspunkt Påmelding
           
18. sept   Gulen og Masfjorden Vidsyn, Sløvåg 18.00 - 21.00 Meld deg på her
           
26. sept   Austrheim, Fedje og Øygarden Austrheimstova 17.45 - 20.15 Meld deg på her
           
30. sept   Modalen, Osterøy og Vaksdal Heradstyresalen på Rådhuset i Lonevåg 18.00 - 21.00 Meld deg på her
           
2. okt   Alver-kommunane Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik 18.00 - 21.00 Meld deg på her
           
4. okt   Næringsliv og Forskingsinstitusjonar Kantina i Nordhordlandshallen, Knarvik 11.30-15.00 Meld deg på her