Strategiprosessen - statusrapport

Lurar du på korleis det går med strategiprosessen? Vi har vore rundt i Nordhordland biosfærområde og samla innspel til korleis vi skal arbeide for og nytte oss av statusen som eit UNESCO biosfæreområde. Vi har samla over 500 innspel! 

Strategisamling 3Det er framleis høve til å nytte seg av tipsbobla du finn til venstre på framsida vår - gode innspel er alltid velkomne. Prosessen med å få fram ein plan for arbeidet vårt er no over i prioriteringsfasen, og vi arbeidar med å sortere og konkretisere innspela. På same tid må vi velje inn og velje vekk, slikt vert det mange gode diskusjonar av. Sluttdokumentet skal vi presentere i noko vi har kalla ei kartforteljing - og denne oppdaterar vi fortløpande. No kan du følgje lenka og sjå på grovsorteringa som er gjort med alle innspela. Framleis gjenståpr det sjølve prioriteringsarbeidet, den skal skje nop dei næraste vekene. Ta ein titt her: Kartforteljing