Sysselsettinga i Nordhordland

Tal sysselsette i Nordhordland er redusert i 2015.

Tal frå SSB viser at tal sysselsette har gått litt ned i 2015. Det er i dei yngste aldersgruppene at andelen av dei sysselsette viser størst reduksjon.

Sysselsette i privat sektor som industri og tenesteyting viser ein reduksjon, mens den offentlege sektoren har ein auke i sysselsettinga. Du kan lese meir om dette i notatet  - Sysselsatte i Nordhordland 2015 - aug 2016.pdf