UTKANTKONFERANSEN 1. april 2020 - AVLYST

Etter avtale med smittevernoverlegen i Alver kommune og dei råda Folkehelseinstituttet har gitt vedr. gjennomføring av arrangement og samlingar har me bestemt at Utkonferansen 1. april vert avlyst. Vil vil senda melding om avlysing til dei som har meldt seg på konferansen.

 


 

UTKANTKONFERANSEN er ein møteplass for å dela kunnskap, inspirera, diskutera og orientera kvarandre om ulike tema og innan ulike fagområde. På fjorårets konferanse møtte omlag 160 menneske frå heile regionen, både politikarar, tilsette i kommunane, og andre samfunnsengasjerte innbyggjarar.

Årets tema tek utgangspunkt i kvalitetsreforma Leve heile livet i eit regionalt perspektiv, og programkomiteen har lagt opp til eit variert og spanande program!  
 

NB: Me følgjer råda til Folkehelseinstituttet ved store arrangement knytt til konronasmitte. Ved avlysning som følgje av koronasmitte, vil dei påmeldte få beskjed per e-post og det vert ikkje fakturert.
 


Tid: 1. april kl. 09:00 - 15:30
Stad: Nordhordland Folkehøgskole, Frekhaug
​Pris: ​300,- per pers
Målgruppe: Politikarar, leiarar og tilsette i kommunar, frivillige organisasjonar og innbyggjarar som er opptekne av temaet.

Påmelding:
Send e-post til Tonje@nordhordland.net
Skriv: Namn, e-postadresse, arb.plass/avdeling, org./ressursnr.
Frist: 18. mars (Bindande. Ta kontakt ved evt. avmelding)

PROGRAM:

08:30 – 09:00 Registrering
09:00 – 12:00 inkl. pause:

Leve heile livet i Alver kommune
Hogne Haugsdal, kommunalsjef samfunnsutvikling Leni Dale, kommunalsjef helse og omsorg

Velferdsteknologi
– betre moglegheiter til å meistre eiga liv

Tone Bye, Pensjonistforbundet

Leve med demens i eit moderne samfunn
Liv Kari Kval, demensrådgjevar i
Vestre Toten kommune

Frivillig arbeid
– kva har det å seie for utviklinga av samfunnet?

Berit Kvalvik, leiar LHL Radøy og tidlegare leiar i frivilligsentralen i Radøy kommune
Per Ole Ekker, Frivilligsentralane i Alver kommune

12:00 – 12:50 Lunsj og Stolpejakt!

12:50 – 15:30 inkl. pause:

Å stimulere til god hjernehelse
Tor Jacob Moe, Psykiater og tidligare overlege
ved NKS Olaviken alderpsykiatrisk sykehus

Seksualitet heile livet
Esben Esther Pirelli Benestad, Lege, Spesialist i klinisk sexologi. Professor i sexologi ved Universitetet i Agder

Ordførarane tek ordet: Korleis følgjer kommunane opp kvalitetsreforma?
Ordførarane i regionen fortel om satsing i eigen kommune. Innleiing og politisk debatt

Avslutning og oppsummering
Torill Eidsheim, stortingsrepresentant,
kommunal- og forvaltningskomiteen

 


 

Nordhordland luftbilde.jpg

Arrangør:
Nordhordland Utviklingsselskap IKS og kommunane i Region Nordhordland
i samarbeid med Utkantlegane,
Ytre Nordhordland Demensforeining,
Fagrådet for kommuneoverlegar,
Frivilligsentralen i Alver kommune