Rydding av kystlynghei på Rapeneset (Radøy) 6. november

Naturvernforbundet logo

Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland

Igjen tek naturvernfobundet initiativ til rydding av kystlynghei - og dei legg tilrette for at vi alle kan vere med å gjere ein innsats!
02. november 2021

Høyring til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Regionrådet har sendt høyringsuttale til framlegg til Bergen kommune sin kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset
18. oktober 2021

Sammen for et sterkere reiseliv

Regional Reiselivskonferanse på Frekhaug Folkehøgskole 28. oktober

Hvorfor blir samarbeid mellom bedrifter i bygd og by viktigere enn før når reiselivet skal gjenreises etter koronakrisen? Hvordan forventer regio...
01. oktober 2021

Landbruk er eit høgt verdsett naturgode i Nordhordland UNESCO biosfæreområde!

Dei første resultata frå Naturgodeundersøkinga er her.

No kan vi publisere dei første resultata frå spørjeundersøkinga om naturgode i biosfæreområdet. Undersøkinga vart gjennomført våren 2020 av Alici...
17. september 2021

Høyring til Regional transportplan Hordaland 2022 - 2033

Regionrådet har avgitt høyringsuttale til Regional transportplan 2022 - 2033. 
15. september 2021
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!