Jord hender

Kandidat til nasjonal jordvernpris 2017!

Region Nordhordland er innstilt som Fylkesmannen i Hordaland si kandidat til jordvernprisen for rettleiaren "Jordmassar - frå problem til ressurs"

06. april 2017

Fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

Forsidebilde.png

 

Region Nordhordland er stolte av å presentere rettleiaren som prosjektgruppa har jobba med det siste året;

"Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda"

06. oktober 2016
Forsidebilde

Vellukka seminar og fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

Korleis nytta massar frå utbygging som ressurs for landbruk og samfunn på ein god måte for innbyggjarar og miljø? Det har vore hovudproblemstillinga som prosjektgruppa i prosjekt "Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda" har jobba med det siste året.

04. oktober 2016
Meland

Stort oppmøte på kurs om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

05. april 2016
Marus Flemmen Knudsen

Kurs for bønder og entreprenørar!

Torsdag 3. mars vert der arrangert kurs i handtering av jordmassar

20. januar 2016