Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Arbeidet med innreiing har no kome langt og dei øverste etasjana begynner å bli ferdige. Innflytting vil skje i februar og ca. 1. mars 2021 vil huset vere klart til bruk og leigetakarane har flytta inn. 

Utvendig så er arbeidet med å montere fasadeplatar kome langt og dekker no store delar av huset.  

Sjå her for oppdaterte bilete av framdrifta. 

Dronefilmane er tatt av Altifilm AS.