Consto AS er tildet oppdraget med å byggja Region Nordhordland Helsehus

Bilde1 - helsehuset
Region Nordhordland Helsehus IKS har tildelt entreprenøren Consto AS oppdraget med å byggja helsehuset samt opparbeiding av uteområde på eigedomen. Bygget er på 12 764 m2 BRA, består av 6 etasjar og 3...
04. juli 2018

Etablerarkurs i Nordhordland, hausten 2018

I veke 37 vert det 3 ulike etablerarkurs i Nordhordland, 4 dager til ende! Du kan ta eitt av kursa eller få med deg alt ved å kjøpe ein kurspakke...
22. juni 2018

Etablerarfond for Bergensregionen - 2018

Mogeleg å søkje - https://regionalforvaltning.no

NB! Oppdatering 22. juni 2018: Midlane for 2018 er tildelt og det er no sett stopp for å søkje på denne ordninga til nye midlar er løyva. Tils...
27. februar 2018

Møte for berekraftig reiseliv i Nordhordland

6. mars kl 09.00 på Kilstraumen Brygge

Velkommen til samarbeidsmøte om eit sterkare reiseliv i vår flotte region! Påmelding innan 4. mars til kari@nordhordland.net. Gjennom biosfærepro...
21. februar 2018

UTKANTKONFERANSEN 2018

Tema: Helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt i utkantkommunar

Måndag 5.februar var omlag 85 representantar frå kommunar, sjukehus og næringsliv frå Hordaland og Sogn og Fjordane, kommunar i Troms, Helse og o...
07. februar 2018
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen