Med tog til Paris for å møte UNESCO

pin with flag of France in Paris

Følg oss under reisa og sjekk om vi lukkast med søknaden vår!

Onsdag 19. juni skal UNESCO utnemne nye biosfæreområde etter søknader som er sendt inn. I den bunken ligg søknaden frå Nordhordland, så no er det berre å krysse fingrane og satse på at det går vår veg...
14. juni 2019

Vi skal lokke fleire turistar til Nordhordland med Ullruta!

Ny brosjyre for sommaren 2019

Nordhordland har lange tradisjonar og mykje spanande å vise fram. No skal  kulturskattane i regionen bli lettare tilgjengelege. Gjennom ei reise ...
12. juni 2019

Rapport frå Studietur til California

Bønder i Storbyen!

Les Maja Riise sitt reisebrev frå studieturen til USA:  I begynnelsen av mars i år reiste det en gruppe fra Universitetet i Bergen og to repre...
22. mai 2019

FN sitt berekraftmål nr. 3: God helse

Sikre og fremme god helse for alle.

FN sine berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Eit bios...
10. mai 2019

Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Byggjeprosessen av Region Nordhordland Helsehus er i gong. Januar 2019 starta grunnarbeidet på tomta i "hjarta" av Knarvik.  Sprengingsarbeide...
14. februar 2019
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen