Reiselivsutvikling i fokus

Smaken av Nordhordland Tobby Sander
Foto: Tobby Sander Den siste tida har vore særs inspirerande for reiselivsutviklinga i Nordhordland. I går var matprodusentar og kokkar samla på Lyngheisenteret for å trylle fram ein Nordhordland...
22. mars 2019

UTKANTKONFERANSEN 2019

Årets tema: Ungdommen vår - ein viktig ressurs no og i framtida!

Tid og stad: 1. april kl. 09.00 - 15.00, STRILATUN, Seim i Lindås kommune. Påmelding: Fyll inn påmeldingsskjema her. Påmeldingsfrist 26.03.201...

Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen

Byggjeprosessen av Region Nordhordland Helsehus er i gong. Januar 2019 starta grunnarbeidet på tomta i "hjarta" av Knarvik.  Sprengingsarbeide...
14. februar 2019

Etablerarfond for Bergensregionen - 2019

Mogleg å søke om etablerarstøtte

Hordaland fylkeskommune har løyvd 2,0 mill kr til etablerarfond for Bergensregionen no for 2019. Søknadane vil bli hansama fortløpande.

Dialogmøte om det nye fylket

Fylkesordførarane Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Jenny Følling (Sogn og Fjordane) og framtidig fylkesrådmann Rune Haugsdal er godt i gang med ...
28. februar 2019
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen