Tempen på Nordhordland

Skatteinntektene til kommunane i Nordhordland viser ein svakare vekst enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Gulen. Arbeidsledigheten i august er noko redusert samanlikna med juli, men Nordho...
23. september 2016

August - vinnarbilde

"Ole og David i vikingskipet", av Linda Sæle Kjenes

Vinnarbilde i august er "Ole og David i vikingskipet" av Linda Sæle Kjenes, som får gåvekort hjå Tveiten bær og gardsprodukter! Juryens begrun...
09. september 2016

Eit internasjonalt nettverk

Kort om UNESCO sitt 'Man & Biosphere' (MAB) Program

Dei fleste kjenner til UNESCO si verdsarvliste, og Norge har fleire stader med verdsarvstatus. Men omgrepet biosfæreområde er ikkje så kjent i No...
29. august 2016

Sysselsettinga i Nordhordland

Tal sysselsette i Nordhordland er redusert i 2015.
24. august 2016

August - månadens premie

Vinnarbilde får gåvekort hjå Tveiten bær og gardsprodukter!

Nyplukka bringebær, ferske glas med syltetøy og gele, og blide, imøtekommande ansikt er kva ein kan møte på garden til Trude Isdal Fosse og Thoma...
24. august 2016
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen