Frå ord til handling

Hele salen

Idéverkstad under Berekraftskonferansen 2020 i Bergen

5. februar var omkring 80 engasjerte menneske samla på det Akademiske Kvarter for å dele idear og gje konkrete innspel til korleis Nordhordland UNESCO Biosfæreområde kan bli ein leiande arena for bere...
17. februar 2020

UTKANTKONFERANSEN 1. april 2020

Velkomen til årets UTKANTKONFERANSE med tema: Leve heile livet - i Nordhordland!
14. februar 2020

Korleis bidrar naturen til du trivst i Nordhordland Biosfæreområde?

Delta i undersøkinga og fortell oss kva rolle naturen spelar i livet ditt.

Naturen spelar inn i liva våre på mange måtar. Den gjev oss maten vi et, vatnet vi drikk og trea vi brukar til å byggje eller varme husa våre med...

Nordhordland biosfæreområde på den store berekraftskonferansen 'SDG Bergen 20' ved UiB

Eigen workshop på 'Day Zero'

Onsdag 5 februar inviterar UNESCO-Chair Inger Måren til workshop i samband med Universitetet i Bergen sin berekraftkonferanse. Tema: «Nordhordlan...
22. januar 2020

UTKANTKONFERANSEN 1. april 2020

Leve heile livet - i Nordhordland

21. januar 2020
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!