WEBINAR: Bli meir synleg på sosiale media!

Foto: Elise Landa
Smak av Nordhordland tilbyr eit digitalt kurs 27. oktober for korleis ein kan oppnå meir synlegheit og sal via sosiale media! Kurshaldar Elise Landa har lang erfaring i korleis ein kan byggje opp eit ...
01. oktober 2020

Høyringsuttale: Regional transportplan 2022 - 2033

Regionrådet Nordhordland har sendt høryingsuttale til Vestland fylkeskommune vedr. Regional transportplan 2022 – 2033. Les høyringsuttale frå ...

Høyringsuttale: Utviklingsplan for Vestland 2020 - 2024

Vestland fylkeskommune har sendt ut Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 til høyring og offentleg ettersyn.    Les Regionrådet Nordhordlan...

Høyringsuttale: Regional plan for innovasjon og næringsutvikling

Vestland fylkeskommune har sendt ut Regional plan for innovasjon og næringsutvikling på høyring. Les høyringsuttale frå Regionrådet Nordhordland ...

Frå ord til handling. Oppsummering frå Arbeidssmia er klar

Samlinga på 'Day Zero', Universitetet i Bergen

No er oppsummeringa frå den store arbeidssmia klar. 5. februar var omkring 80 engasjerte menneske samla på det Akademiske Kvarter for å dele idea...
20. mai 2020
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!