Etablerarfond for Bergensregionen - 2018

Mulig å søke - https://regionalforvaltning.no

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gje gründaren kompetanse om marknad og økonomi. Bergensregionen omfattar kommunane Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell,...
27. februar 2018

Møte for berekraftig reiseliv i Nordhordland

6. mars kl 09.00 på Kilstraumen Brygge

Velkommen til samarbeidsmøte om eit sterkare reiseliv i vår flotte region! Påmelding innan 4. mars til kari@nordhordland.net. Gjennom biosfærepro...
21. februar 2018

UTKANTKONFERANSEN 2018

Tema: Helseberedskap, rekruttering av legar og legevakt i utkantkommunar

Måndag 5.februar var omlag 85 representantar frå kommunar, sjukehus og næringsliv frå Hordaland og Sogn og Fjordane, kommunar i Troms, Helse og o...
07. februar 2018

Skatteinntektene i 2017- aukar mindre i Nordhordland enn i landet

Skatteinntektene aukar med 4,5 %. i kommunane  i 2017. Bare Osterøy her i regionen har ein større vekst. Dei andre kommunane ligg under veksten s...

Arbeidsledigheten i 2017 er redusert

Arbeidsledigheten er redusert i 2017. I Nordhordland er den no på 2,7 %, på same nivå som for for landet totalt.  Arbeidsledigheten har ikk...
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen