Høyringsuttale til Hordaland fylkeskommune sin skulebruksplan 2016 - 2030

Regionrådet krev at Region Nordhordland skal ha dagens tre vidaregåande skular.

Regionrådet i Nordhordland er usamd i framlegget til skulebruksplanen sine tilrådingar for Nordhordland. Skulebruksplanen bommar på det mest sentrale ved at elevtalsprognosen viser vekst til 1300 elev...
23. juni 2016

Inspirasjonskveld på Roselund - Livskraftig næringsnettverk av lokalmat?

"Smaken av Nordhordland"

 Onsdag 29. juni vert det arrangert Inspirasjonskveld for matprodusentar og lokalmatentusiastar med interesse for "Smaken av Nordhordland"! Sjå i...
23. juni 2016

Historisk vedtak - Ja til å byggja ein ny kommune

Onsdag 22. juni vedtok kommunestyra i Lindås, Meland og Radøy at dei vil byggja ein ny kommune frå 2020.
21. juni 2016

Mai- vinnarbilde

"Marie på Gavelen" av Bente Semmingsen Fivesdal

Vinnarbilde i mai er "Marie på Gavelen" av Bente Semmingsen Fivesdal, som får gåvekort hjå Mobryggja i Modalen. Juryens begrunnelse: Veldig re...
20. juni 2016

Skatteinntekter - mai 2016 - stor auke for landet - litt mindre for Nordhordland

Skattetinntektene til og med mai viser ein auke for landet på 9 % samanlikna med fjoråret. Det er bare Fedje, Austrheim og Gulen som ligg over el...
17. juni 2016
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen