November - Månadens premie er frå Troppå Gard!

tråppogard

Fotografen av vinnarbildet får gode kjøtprodukt frå lukkelege lam på Holsnøy!

Dei hadde lagt den over tolv år lange draumen om gardsliv på is. Dei fann aldri den rette garden. Huset i Bergen fekk ei totalrenovering og dei slo seg til ro. Det var sjølvsagt akkurat då, ved frukos...
01. desember 2016

Oktober - vinnarbilde

"Osterøy", fotograf: Joachim Vedå.

Vinnarbilde i september er "Osterøy" av Joachim Vedå, som får gåvekort hjå Fjordslottet på Osterøy! Juryens begrunnelse: Flott haustbilde med ...
14. november 2016

Oktober - Månadens premie er gåvekort frå Fjordslottet Hotell!

Vinn overnatting for to personar inkl. frukost til ein verdi av 1095,-!

Innerst i Fotlandsvågen på Noregs største innlandsøy ligg Fjordslottet Hotell med sitt unike særpreg og nasjonalromantiske glød. Vertskapet og ei...
28. oktober 2016

Statsbudsjettet og kommuneøkonomien i Nordhordland

Veksten i dei frie inntektene er forventa å bli lågare for kommunane i Nordhordland enn gjennomsnittet for landet, med unntak av Modalen og Fedje...
07. oktober 2016

Fersk rettleiar om jordmassehandtering!

Jordmassar frå problem til ressurs - ta vare på matjorda!

  Region Nordhordland er stolte av å presentere rettleiaren som prosjektgruppa har jobba med det siste året; "Jordmassar frå problem ti...
06. oktober 2016
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen