Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Byggjeprosessen av Region Nordhordland Helsehus er i gong. Januar 2019 starta grunnarbeidet på tomta i "hjarta" av Knarvik.  Støypinga starta opp i slutten av februar og me er no kome opp til 6. et...

Klimabonden

- Klimaklokt landbruk på Vestlandet

Det våte klimaet kombinert med mykje myrjord har alltid gjort at det er krevjande å vere vestlandsbonde. Klimaendringar med meir ekstremver og ne...

Strategi for Nordhordland Biosfæreområde

Velkommen til Idémyldring og verkstad

Lurar du på kva Nordhordland biosfæreområde eigentleg er, og kva det kan bety for din region? Kva er viktig for å sikre ei god berekraftig utvikl...
27. august 2019

Nattevandring til Håøytoppen 20. september!

- bli med på ein magisk tur saman for berekraftsmåla

Samlingsplass på grasplenen (Håøy) frå kl. 19.00 og felles avmarsj kl. 20.15 frå grasplenen mot toppen.
30. august 2019

Stillingsutlysing: Driftsleiar til Region Nordhordland Helsehus!

Som driftsleiar vil ein få ansvar for drift og veldikehald av bygget, herunder tekniske anlegg med tilhøyrande serviceavtalar, og andre avtalar s...
05. september 2019
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!