Landbruk er eit høgt verdsett naturgode i Nordhordland UNESCO biosfæreområde!

Foto: Jarrod Cusend

Dei første resultata frå Naturgodeundersøkinga er her.

No kan vi publisere dei første resultata frå spørjeundersøkinga om naturgode i biosfæreområdet. Undersøkinga vart gjennomført våren 2020 av Alicia Barraclough og Jarrod Cusens, i samarbeid med UNESCO ...
17. september 2021

Høyring til Regional transportplan Hordaland 2022 - 2033

Regionrådet har avgitt høyringsuttale til Regional transportplan 2022 - 2033. 
15. september 2021

Den nasjonale Jordvernprisen for 2021 er i dag tildelt Austrheim og Alver kommune saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest!

Me gratulerer og er stolte av det gode arbeidet desse aktørane har gjort over lang tid. Eit av hovudtiltaka har vore prosjektet «Jordmassar frå p...
02. september 2021

Er du opptatt av utvikling, samhandling og forsking i helse- og omsorgstenestene?

Ledig stilling!

Region Nordhordland IKS har fått i oppdrag å koordinera og leia utviklingsarbeid knytt til helsehuset i Knarvik, og søkjer etter ein ressurs som ...
31. august 2021
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!