Lindås-prosjektet 1971-1976

Den unge forskaren Peter Emil Kaland saman med Klara og Mandus Fondenæs.

Korleis eit tilfeldig møte vart sentralt for vår kunnskap om kystbøndene

Å gjere forsking meir tilgjengeleg er ei viktig oppgåve. Slik kan fleire nyttegjere seg av den kunnskapen som fins, og lære av både fortid og notid. Universitetet har no digitalisert dei 35 rapportane...
11. november 2020

Kurs: Produkt og opplevingar, frå ok til WOW!

Smak av Nordhordland inviterer til nytt digitalt kurs: «Produkt og opplevingar - frå ok til WOW!» i november 2020. Her får du høve til å gå på sk...
02. november 2020

WEBINAR: Bli meir synleg på sosiale media!

Smak av Nordhordland tilbyr eit digitalt kurs 27. oktober for korleis ein kan oppnå meir synlegheit og sal via sosiale media! Kurshaldar Elise La...
01. oktober 2020

Høyringsuttale: Regional transportplan 2022 - 2033

Regionrådet Nordhordland har sendt høryingsuttale til Vestland fylkeskommune vedr. Regional transportplan 2022 – 2033. Les høyringsuttale frå ...

Høyringsuttale: Utviklingsplan for Vestland 2020 - 2024

Vestland fylkeskommune har sendt ut Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 til høyring og offentleg ettersyn.    Les Regionrådet Nordhordlan...
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!