Smaken av Nordhordland - ei satsing på lokalmat i Region Nordhordland

Ikeland Gard fenalår
Smaken av Nordhordland er eit prosjekt i regi av Region Nordhordland og UNESCO biosfæresatsinga, som set eit etterlengta fokus på lokalmat frå vår region. Prosjektet starta opp i fjor haust, og skal v...
13. desember 2018

Ull i Nordhordland - "Varme tråder"

Ulla frå sauene i Nordhordland er kanskje ikkje betre enn ulla frå resten av Norge, men vi har lange tradisjonar med å jobbe med ull og dei vil v...
10. desember 2018

Første spadetak Nordhordlandspakken er utført!

Då er ein endeleg i gong fysisk med fyrste prosjekt i Nordhordlandspakken, og det er prosjekt 4 b i pakken som er undergang Holme, og som er eit ...
21. november 2018

Regionrådet har levert Høyringsfråsegn til «Regional utviklingsplan 2019 - 2035 for Helse Vest RHF»

Les uttalen her: Høyringsuttale_Utviklingsplan 2035 Helse Vest_Regionrådet NH.pdf Vedlegg: Haraldsplass_Utviklingsplan 2035 innspel frå ...
21. november 2018

Etablerarfond for Bergensregionen - 2018 - midlane er brukt opp

Midlane er brukt opp

 Oppdatering 22. november.  Dei ekstra midlane som vart tilført er no brukt opp.
Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

IMG_3973

Fotokonkurranse 2016 - Jakta på Region Nordhordland!

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen