Folketalet i Nordhordland - uendra utvikling pr 3. kvartal i 2019

Folketal - utvikling

Nordhordland har ved utgangen av 3. kvartal i 2019 om lag uendra folketal 45.086. Fødselsoverskott (fødde- døde) på 98 stk og nettoinnflytting som er negativ med 84 stk, total vekst på 14 stk. I Al...
25. november 2019

Status og framdrift

- Dronefilm av byggjeprosessen av Helsehuset i Knarvik

Region Nordhordland Helsehus næmer støypinga seg ferdig og huset har no full høgde - 6. etg.  Snekkararbeidet har starta opp og det skal være tet...

Strategiprosessen - statusrapport

Lurar du på korleis det går med strategiprosessen? Vi har vore rundt i Nordhordland biosfærområde og samla innspel til korleis vi skal arbeide fo...
01. november 2019

Nordhordlandspakken

Faktaark om bompengar

1. desember ved midnatt startar bompengeinnkrevjinga i Nordhordland.
31. oktober 2019

Invitasjon til bondekino 5. november

Kinopremiere av Klimabonden!

28. oktober 2019
Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!