Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa består av ein administrativ fagperson frå kvar kommune som skal bidra i utforminga av planen. Det er rådmann i kvar einskild kommune som har oppnemnd medlem til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vert leia av Kristin Nåmdal (Alver kommune).

Kommune

Medlem

Alver

Kristin Nåmdal (leiar)

Austrheim

Asbjørn Toft

Fedje

Jan Torry Jenset Sande

Gulen

Ingvild M. Høydal

Masfjorden

Sveinung Toft

Modalen

Jo Bjarte Tømmerbakke

Osterøy

Pelle Engesæter

Vaksdal

John Hoshovde

Planfagleg ressurs

Hans Kristian Dolmen

Kart ressurs

Terje Villanger

Koordinator

Bent Gunnar Næss