Arbeidsledigheten i 2017 er redusert

Arbeidsledigheten er redusert i 2017.

I Nordhordland er den no på 2,7 %, på same nivå som for for landet totalt. 

Arbeidsledigheten har ikkje vore så låg i perioden frå 01.01.2015. Nordhordland har også lågare arbeidsledighet enn gjennomsnittet for   Hordaland.

2017 Arbeidsledige i Nordhordland - årsrapport.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!