ingermarenfn

Berekraft og biosfære

Inger Elisabeth Måren, UNESCO-chair v/ UiB

Inger Elisabeth Måren er utemnt som UNESCO-Chair v/ UiB under temaområdet "Sustainable Heritage and Environmental Management – Nature and Culture", dette er lagt til biosfæreprogrammet i UNESCO. I juni var ho på STI (Science, Technologi and Innovation) Forum i regi av UNESCO, NEW York, og holdt innlegg om berekraftsmåla og biosfærearbeidet.

Inger Elisabeth Måren har også fått tildelt eit forskingsprosjekt gjennom Norges forskningsråd sitt MILJØFORSK-program til et stort prosjekt for å følge etableringen Nordhordland biosfæreområde. Ho ser at dette vil opne for mogelegheiter for nytt samarbeid og eit meir tverrfagleg fokus på berekraftig utvikling. Les meir her.

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!