Dialogmøte om det nye fylket

Fylkesordførarane Anne Gine Hestetun (Hordaland) og Jenny Følling (Sogn og Fjordane) og framtidig fylkesrådmann Rune Haugsdal er godt i gang med dialogmøter om det nye fylket. Dei har møtt lokale politikarar og andre for å presentere Vestland og for å få innspel til vegen vidare.

Sjå presentasjonane frå dialogmøta og les meir her: 
https://www.vlfk.no/i-gang-med-dialogmote-om-det-nye-fylket/#toggle-id-3

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!