Høyringsuttale: Utviklingsplan for Vestland 2020 - 2024

Vestland fylkeskommune har sendt ut Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 til høyring og offentleg ettersyn. 

 

Les Regionrådet Nordhordland sin høyringsuttale her: Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - Høyringsuttale frå Regionrådet Norhordland.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!