Felleskalender Region Nordnordland

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
RSS feed
2017-11-18
15.11, 16.11, 17.11, 18.11, 19.11 19:00 - 16:00 Revejak kurs Anna Kulturkalender Meland
2017-11-18
13:00 - 16:00 Bedehusdagen Basar, bingo og utlodding Kulturkalender Austrheim
2017-11-19
11:00 - 11:45 Offisiell åpning Boccia ute bane ved Grønålen på Manger Markeringar Kulturkalender Radøy
2017-11-19
18:00 - 21:00 Hela i taket Kulturkalender Lindås
2017-11-20
20.11 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-11-20
20.11 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-11-20
14:00 Språkkafé på biblioteket Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-20
17:30 - 19:00 Elektronikkverkstad i biblioteket Kurs Kulturkalender Radøy
2017-11-20
18:30 Måndagskonserten Kulturkalender Masfjorden
2017-11-21
10:00 Teater i Barnehagen Kulturkalender Modalen
2017-11-21
17:30 - 21:30 Livredningskurs Kurs Kulturkalender Masfjorden
2017-11-22
22.11 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-11-22
22.11 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2017-11-22
11:00 - 13:00 Dataklubben Lindås Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-22
14:30 Etter skuletid Kulturkalender Modalen
2017-11-22
17:00 - 20:00 Ein kveld med lutefisk Kulturkalender Austrheim
2017-11-23
11:00 - 13:00 Dataklubben Knarvik Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-23
14:45 - 21:00 Ungdomsklubb og open hall Anna Kulturkalender Radøy
2017-11-23
16:30 - 19:00 Jobbmesse Kulturkalender Masfjorden
2017-11-23
17:00 Nattverdsgudsteneste Kulturkalender Modalen
2017-11-23
18:00 - 19:30 Thanksgiving Day på Utvandringssenteret Anna Kulturkalender Radøy
2017-11-24
17:00 - 21:30 Ungdomskveld Anna Kulturkalender Masfjorden
2017-11-25
11:00 Julemesse på Samfunnshuset Marknad og messe Kulturkalender Austrheim
2017-11-25
11:00 - 13:00 Kystbrunch og Kåseri Anna Kulturkalender Fedje
2017-11-26
11:00 Gudsteneste i kyrkja Kulturkalender Modalen
2017-11-26
16:00 - 18:00 Velkomen til Basar med Hordabø Skulemusikklag Basar, bingo og utlodding Kulturkalender Radøy
2017-11-26
18:00 - 20:30 Händels "Messias" i Knarvik kyrkje Konsert Kulturkalender Lindås
2017-11-26
18:00 Kino - Ekspedisjon Knerten Film Kulturkalender Radøy
2017-11-26
18:00 Teater: Bryllup i Eventyrland" Revy og teater Kulturkalender Masfjorden
2017-11-27
27.11 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-11-27
27.11 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-11-27
14:00 Språkkafé på biblioteket Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-28
09:00 Møte i Utval for levekår Kulturkalender Meland
2017-11-28
12:00 - 14:00 Fjordabåtane si historie på Vestlandet Møte og foredrag Kulturkalender Lindås
2017-11-28
28.11, 29.11 17:30 - 21:30 Livredningskurs Kurs Kulturkalender Masfjorden
2017-11-28
28.11 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-29
29.11 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-11-29
09:00 Møte i Administrasjonsutvalet Kulturkalender Meland
2017-11-29
09:30 Møte i Formannskapet Kulturkalender Meland
2017-11-29
11:00 - 13:00 Dataklubben Lindås Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-29
16:00 Øvre Helland vel skipar til Bingo Kulturkalender Modalen
2017-11-29
29.11 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-29
19:00 Bokgilde: Presentasjon av nye faktabøker og Bjørk Matheasdatter kjem Litteratur Kulturkalender Lindås
2017-11-30
30.11 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2017-11-30
11:00 - 13:00 Dataklubben Knarvik Anna Kulturkalender Lindås
2017-11-30
12:00 - 18:00 JULEMESSE Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-30
12:00 - 18:00 JULEMESSE Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-30
12:00 - 18:00 JULEMESSE Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-30
12:00 - 18:00 JULEMESSE Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-30
12:00 - 18:00 JULEMESSE Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-11-30
14:00 Møte i Eldrerådet Kulturkalender Meland
2017-11-30
14:30 Møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Kulturkalender Meland
2017-11-30
16:30 - 19:00 Strikkekafè Kulturkalender Modalen
2017-12-02
11:00 - 14:30 Julemarknad i Modalen Kulturkalender Modalen
2017-12-02
11:00 - 16:00 Julemesse Marknad og messe Kulturkalender Fedje
2017-12-02
14:00 - 17:00 Juleverkstad i samfunnssalen Kulturkalender Modalen
2017-12-02
14:00 Brakvatnet vinterkarusell løp 2 Kulturkalender Osterøy
2017-12-02
17:00 Julegrana på Mo blir tent 2.12 Anna Kulturkalender Modalen
2017-12-02
02.12, 03.12 19:00 Jostein Husa arrangerer kortreist lutefisklag på Bjellands Café Anna Kulturkalender Fedje
2017-12-03
11:00 - 16:00 JULEMESSE I RADØYHALLEN Marknad og messe Kulturkalender Radøy
2017-12-04
04.12 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-12-04
04.12 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-12-04
10:30 Eventyrstund på biblioteket Litteratur Kulturkalender Lindås
2017-12-04
12:00 Møte i Fellesnemnda Kulturkalender Meland
2017-12-04
14:00 Språkkafé på biblioteket Anna Kulturkalender Lindås
2017-12-05
05.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-05
16:00 Møte i Utval for drift og utvikling Kulturkalender Meland
2017-12-05
19:00 Advent-konsert med Mikael Järlestrand Konsert Kulturkalender Radøy
2017-12-06
06.12 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-12-06
06.12 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2017-12-06
06.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-06
14:30 Film for konfirmantar og Kode B Kulturkalender Modalen
2017-12-06
17:00 Konsert på biblioteket i Lindåshallen Konsert Kulturkalender Lindås
2017-12-06
17:00 - 19:00 Temakafè for kreftpasientar og pårørande Kulturkalender Meland
2017-12-06
17:00 - 19:00 Temakafé for kreftpasientar og pårørande Anna Kulturkalender Masfjorden
2017-12-07
14:30 - 21:00 Ungdomsklubb og open hall Anna Kulturkalender Radøy
2017-12-07
18:00 Tenn eit lite lys - konsert med Tiriltunge barne- og ungdomskor Kulturkalender Austrheim
2017-12-08
17:00 - 21:30 Ungdomskveld Anna Kulturkalender Masfjorden
2017-12-09
Julekonsert "Vinternatt" m/ Reidun Horvei og Inger-Kristine Riber. Kulturkalender Modalen
2017-12-09
13:00 - 17:00 Julekråna - Inn På Tunet garden Marknad og messe Kulturkalender Masfjorden
2017-12-10
Førjulslunsj på Mobryggja Kulturkalender Modalen
2017-12-10
12:00 - 16:00 Heltar og skurkars familiedag i Radøyhallen Kulturkalender Radøy
2017-12-11
11.12 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-12-11
11.12 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-12-12
12.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-12
12:00 - 14:00 Kulturbygging mellom sherpaene i Himalaya og Noreg Møte og foredrag Kulturkalender Lindås
2017-12-13
13.12 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-12-13
13.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-13
14:30 Etter skuletid Kulturkalender Modalen
2017-12-13
15:00 Møte i Kommunestyret Kulturkalender Meland
2017-12-14
14.12 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2017-12-14
14:30 - 21:00 Ungdomsklubb og open hall Anna Kulturkalender Radøy
2017-12-14
17:00 Lysmesse i kyrkja saman med skulen Kulturkalender Modalen
2017-12-15
20:00 - 21:30 Julekonsert Kulturkalender Masfjorden
2017-12-16
19:00 Radøy damekor sin julekonsert Konsert Kulturkalender Radøy
2017-12-17
16:00 - 19:30 Prosa og diktkveld Litteratur Kulturkalender Radøy
2017-12-17
17:00 - 18:30 Julekonsert Konsert Kulturkalender Radøy
2017-12-17
18:00 Adventskonsert med Triade Kulturkalender Modalen
2017-12-17
20:00 Nå tennes tusen julelys Kulturkalender Austrheim
2017-12-18
18.12 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-12-18
18.12 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-12-19
19.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-20
20.12 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-12-20
20.12 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2017-12-20
20.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-21
20:00 Det begynner å likne på jul - julekonsert med Damene Kulturkalender Austrheim
2017-12-24
15:00 Julegudsteneste Kulturkalender Modalen
2017-12-25
25.12 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2017-12-25
25.12 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2017-12-26
26.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-26
12:00 Valestrandsmarka Rundt Juleløp Sportsarrangement Kulturkalender Osterøy
2017-12-26
26.12, 27.12 20:00 Coverbandet WizzWass spiller til dans på Fab nr 8 Dans Kulturkalender Fedje
2017-12-27
27.12 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2017-12-27
27.12 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2017-12-28
28.12 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2017-12-28
16:30 - 19:00 Modalen kvinne- og familiedag skiper til strikkekafè Kulturkalender Modalen
2017-12-28
17:00 Juletrefest på Modalstunet Kulturkalender Modalen
2017-12-28
28.12, 29.12 20:00 - 01:00 Romjulsquiz Anna Kulturkalender Masfjorden
2017-12-31
14:00 Valestrandsmarka Rundt Nyttårs-/kostymeløp Sportsarrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-01
01.1 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-01-01
01.1 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-01-02
02.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-03
03.1 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-03
03.1 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-01-03
03.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-06
14:00 Brakvatnet vinterkarusell løp 3 Sportsarrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-08
08.1 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-01-08
08.1 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-01-09
09.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-10
10.1 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-10
10.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-11
11.1 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2018-01-15
15.1 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-01-15
15.1 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-01-16
16.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-17
17.1 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-17
17.1 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-01-17
17.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-20
20.1, 21.1 20:00 Trubarduren Tore Leiren kommer til FAB NR 8 Dans Kulturkalender Fedje
2018-01-22
22.1 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-01-22
22.1 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-01-23
23.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-24
24.1 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-24
24.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-25
25.1 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2018-01-29
29.1 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-01-29
29.1 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-01-30
30.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-01-31
31.1 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-01-31
31.1 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-01-31
31.1 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-03
14:00 Brakvatnet vinterkarusell løp 4 Sportsarrangement Kulturkalender Osterøy
2018-02-05
05.2 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-02-05
05.2 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-02-06
06.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-07
07.2 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-02-07
07.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-08
08.2 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2018-02-12
12.2 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-02-12
12.2 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-02-13
13.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-14
14.2 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-02-14
14.2 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-02-14
14.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-19
19.2 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-02-19
19.2 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-02-20
20.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-21
21.2 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-02-21
21.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-22
22.2 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2018-02-26
26.2 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-02-26
26.2 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-02-27
27.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-02-28
28.2 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-02-28
28.2 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-02-28
28.2 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-03-03
14:00 Brakvatnet vinterkarusell løp 5 Sportsarrangement Kulturkalender Osterøy
2018-03-05
05.3 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-03-05
05.3 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-03-06
06.3 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-03-07
07.3 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-03-07
07.3 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-03-08
08.3 18:00 Kulturkafè Religiøse arrangement Kulturkalender Lindås
2018-03-12
12.3 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-03-12
12.3 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
2018-03-13
13.3 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-03-14
14.3 12:00 Babysong Religiøse arrangement Kulturkalender Osterøy
2018-03-14
14.3 20:00 Open gymsal Fysisk aktivitet Kulturkalender Osterøy
2018-03-14
14.3 17:30 Utdanningsmessa 2017 Marknad og messe Kulturkalender Lindås
2018-03-19
19.3 10:00 Småbarnstreff Meland Helselag Anna Kulturkalender Meland
2018-03-19
19.3 18:00 Basistrening på Nordbygda skule Fysisk aktivitet Kulturkalender Masfjorden
Tips ein ven Skriv ut