Intensjonsavtale - kommunesamanslåing er underteikna

Intensjonsavtale om samanslåing av kommunane Lindås, Radøy og Meland er underteikna av forhandlingsutvala. Kommunestyra skal 22. juni sei Ja eller Nei om å søka om samanslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Regjeringa vil våren 2017 leggja fram ei sak for Stortinget om kommunestrukturen.
Dersom det vert Ja 22. juni vil arbeidet med samanslåinga starta opp til hausten sjølv om Stortinget ikkje har gjort eit endeleg vedtak.
Intensjonsavtale Meland. Radøy og Lindås endeleg 08.06.16.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!