Interkommunale planutvalet (IKPU)

Det interkommunale planutvalet består av ein politikar frå kvar kommune. Det er enten ordførar eller leiar i planutvalet . 

IKPU er det overordna styringsorganet for prosjektet. Dei har fått delegert mynde frå kommunestyret til å vedta planprogrammet. I neste omgang har dei fått mynde til å vedta den planen som vert sendt til kommunestyra for endeleg handsaming. Paralelt med dette må det vere ein god forankring i den einskilde kommune. 

Kommune

Fast medlem

Varamedlem

Alver

Malin Andvik

Anne Grete Eide

Austerheim

Per Lerøy

Inger Lise Brekke

Fedje

Stian Herøy

Bjørn Solbakk

Gulen

Hallvard Oppedal

Bjarte Undertun

Masfjorden

Karsten Totland

Torill Torsvik Størkeresen

Modalen

Kjetil Eikefet

Ann-Jorunn Farestveit

Osterøy

Lars Fjeldstad

Hjalti Heimir Gislason

Vaksdal

Hege Eide Vik

Kjartan Haugsnes