Bente Semmingsen Fivesdal_Marie på Gavelen_Krossøy i Austrheim

Klimakonferanse 15. mars i Dampen, Knarvik

Frå Paris til Padøy

Korleis skal vi i Nordhordland takle klimautfordringane og vere med å nå klimamåla? Ver med på spennande og lærerik konferanse. Du kan framleis melde deg på fram til måndag 13. mars.

Her finn du programmet: Klimakonferanse Nordhordland 15mars 2017.pdf 

Meld deg på til kari@nordhordland.net

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!