Konsekvens nytt inntektssysem for kommunane i Nordhordland

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre  har inngått avtale om nytt inntektssystem for kommunane. For kommunane i Nordhordland gir det eit tap på 8 mill kr for dei som kjem dårlegast ut og ein liten gevinst for nokon. Totalt vert reduksjon i Nordhordland 21 mill kr. Dersom alle kommunane går saman i ein Ny kommune vil reduksjon bli om lag 5 mill kr på eit nytt inntektssystem. Forskjellen mellom å fortsette som no og full samanlåing er omlag 16 mill kr. 2016 05 02 Notat - inntektssystem KS prognosemodell.pdf

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!