Møter i forhandlingsutvalet

Her er oversikt over møtene i forhandlingsutvalet

Forhandlingsutvalet består av 3 politikarar og rådmann frå kvar kommune. Det er satt opp følgjande møteplan:
9. februar, 16. februar, 23. februar og 1. mars.
Målet er å ha forhandla fram ein intensjonsavtale for Nordhordland kommune. Denne skal ut på høyring i kvar einskild kommune.

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!