nordhbroen_cropped_1151x597

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 - Innspel / prioriteringar frå Regionrådet i Nordhordland

Nattevandring - NORAD

Youtube: Nordhordland UNESCO Biosfære

Nordhordland luftbilde

Film: Nordhordland, industrien og regionen

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg

0001-004

Film: From Nordhordland with Love!