Samhandling i helsesektoren

Dette prosjektet er knytt til Regjeringa si omfattande samhandlingsrefom. Prosjektet har som mål å videreutvikle interkommunalt samarbeid, og samarbeidet med spesialhelsetenesta om helsetenester i Nordhordland.

03. juli 2015